navigatie overslaan

Op basis van data en inzichten adviseren wij ondernemers en overheden bij de ontwikkeling van gebiedsvisies en spelen we een belangrijk rol bij maatschappelijke vraagstukken, zoals leefbaarheid, mobiliteit en het behoud van voorzieningen.

Florerende toekomst

Om tot de oplossingen te komen van de vragen van nu, is een integrale benadering van belang. De vrijetijdseconomie moet daarom bewust de vraagstukken waar Twente nu voor staat op het vizier te hebben, beseffen dat zij onderdeel is van een groter geheel en de samenwerking zoeken met andere sectoren. Zo gaat de vrijetijdseconomie bijdragen aan een florerende toekomst van Twente het stijgen van het Bruto Twents Geluk.

Gebiedsvisie

Een aantrekkelijke en leefbare bestemming bereik je door aanbod te ontwikkelen dat gasten aanspreekt. Zowel regio's als ondernemers zullen (blijvend) in moeten spelen op behoeften, trends en ontwikkelingen. Wij ondersteunen hen door te adviseren vanuit een overkoepelende gebiedsvisie. Wat is het onderscheidend vermogen van de regio en welke doelgroepen willen we bereiken? Vanuit onze dienst gebiedsontwikkeling stellen we samen met stakeholders de gebiedsvisie op.