navigatie overslaan

Twente Marketing werkt, aan de hand van het Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030 aan de bestemmingsontwikkeling van Twente. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van MarketingOost. Het team van Twente Marketing zorgt dat de diensten van MarketingOost goed aangesloten zijn bij de behoeften van de Twentse stakeholders. En zorgt anderzijds dat de kennis en expertise van de diensten ingezet worden bij ondernemers, gemeenten en andere samenwerkingspartners.

Branding

We brengen het aanbod bij de juiste doelgroep onder de aandacht. Op regionaal, nationaal en internationaal niveau. We willen dat niet alleen bezoekers, maar ook bewoners en bedrijven aangenaam verrast blijven door alles wat de regio hen te bieden heeft.

Destinatieontwikkeling

Op basis van data en inzichten adviseren wij ondernemers en overheden bij de ontwikkeling van gebiedsvisies en spelen we een belangrijke rol bij maatschappelijke vraagstukken, zoals leefbaarheid, mobiliteit en het behoud van voorzieningen. Samen werken we aan een bewuste bestemming.

Smart Data

We doen onderzoek en verzamelen verschillende gegevens die relevante inzichten verschaffen over vraag en aanbod van bezoekers, bewoners en bedrijven. Onderdeel van het kennispodium is kennisplatformoost.nl. Deze website realiseren wij in samenwerking met onze partners van netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel. We delen hier cijfers en tools die ondernemers en overheden helpen hun locatie als bestemming en leefgebied te ontwikkelen en op de kaart te zetten.