navigatie overslaan

In 2023 breekt een nieuwe periode aan. In dit nieuwe tijdperk maakt de vrijetijdseconomie onderdeel uit van de integrale benadering van een toekomstbestendige economie van Twente. Waarbij Twente Marketing als DMO de integrale Twentse samenwerking zoekt, meedenkt, praat en bevordert dat de vrijetijdseconomie als belangrijk middel bijdraagt aan de grote Twentse opgaven. Daarbij ligt de focus op de (toekomstige) bewoner van Twente. Benieuwd hoe we dit gaan doen? Lees onze plannen!

Jaar- en meerjarenplan

Aan de basis van al onze activiteiten staat onze toekomstperspectief 2030 centraal. Hierin beschrijven we onze uitdagingen en het avontuur. Plafonds. Wat zit er vast? De doorbraak naar een nieuwe realiteit in 2030. En welke bewegingen we hiervoor moeten maken. Ieder jaar vertalen we dit naar een actie- en investeringsplan. Hierin worden de acties uiteengezet en de jaardoelen vastgesteld.

Focusdoelgroepen

Twente is een aantrekkelijke regio voor bewoners, bezoekers, studenten en bedrijven. Om te borgen dat de Twentse economie de komende jaren blijft floreren, de vrijetijdseconomie bijdraagt aan de opgaven van het gebied én het een heerlijk gebied blijft voor zowel bewoner als bezoeker, richten we ons op een aantal doelgroepen. Inzichtzoeker, stijlzoeker en avontuurzoeker. Binnen de focusdoelgroepen richten we ons op de millennials en de alpha-generatie.

Programmalijnen

In het perspectief 2030 zijn vier programmalijnen benoemd. Om deze lijnen te realiseren bouwen we in 2023 op drie pijlers als fundament: destinatieontwikkeling, branding en professionalisering. Zo organiseren we kennissessie en delen we informatieve en inspirerende content met de stakeholders, waardoor de basis wordt gelegd om tot onweerstaanbaar spannend en jaarrond aanbod te komen voor de focusdoelgroepen.

Manifest

Het Vrij zijn-manifest is de samenballing van de energie, visie en ideeën van ondernemers en overheden in Twente. Het is een inclusief perspectief waarin iedere gemeente, ondernemer, instantie, maar vooral ook bewoner nieuwe trots en nieuwe richting kan vinden. En het is de nieuwe aantrekkingskracht van Twente die nieuwe doelgroepen zal verbinden aan de missie van Twente om het anders te doen omdat we vrij zijn.

Samenwerkingsverbanden

Twente Marketing heeft meerdere samenwerkingsverbanden. Het Hotel Overleg Twente zorgt voor een waardevolle samenwerking en relevant netwerk waarin kennis en ervaringen worden gedeeld. Het Camping en Bungalow Overleg Twente zorgt voor een sterkere promotie voor deze specifieke sector. Twente Culinair zijn dé toprestaurants van Twente. Waarbij Twente Culinair leden profiteren van het basispakket van Twente Marketing een plaatsing in het restaurantgids en een artikel over de beste restaurants per stad óf dorp op visittwente.nl.